1. Scrum

Aan het begin van de studio periode werd ons verteld dat we moesten gaan werken met Scrum. Scrum was voor mij een betrekkelijk nieuwe manier van werken. Ik heb in leerjaar 1 op de Hogeschool van Utrecht een keer met scrum gewerkt, maar toen snapte ik er nog niet zo veel van. Ik ben me dus, nadat ons dat werd verteld, meer gaan verdiepen in de Scrum methodiek.

 

Hoe hebben we scrum toegepast?

Daily standup

Elke week begonnen we met een daily standup. Tijdens de daily standup bespraken we wat we hadden gedaan en gaven we elkaar feedback waar nodig. Dit was een goed begin van de dag, want zo wisten we precies hoe ver iedereen was, wat iedereen aan het doen was en ontstonden er weer nieuwe ideeën. De daily standup deden we elke studio werkdag.

 

Sprint planning

Aan het begin van elke week, en soms aan het einde van een week, maakten we een sprint planning voor de nieuwe week. Hierin beschreven we, voor heel de groep maar ook per persoon, wat er gedaan moest worden. Deze planning verwerkten we in Trello. De taken en werkzaamheden die in de sprint planning voorkwamen waren gebaseerd op de product backlog die we samen met de product owner (de klant) hadden opgesteld. In deze product backlog stonden de user stories. We hebben een aantal keer gebruik gemaakt van planning poker om zo te kijken hoe we de planning het beste konden maken. We hebben de planning poker gedaan door punten te geven voor twee aspecten: Tijd en hoe belangrijk iets was.

 

Sprint backlog

De sprint backlog hielden we bij in Trello. In de sprint backlog stonden alle werkzaamheden beschreven per persoon van onze studio groep.

 

Sprints

Nadat we al het voorbereidende werk hadden gedaan, konden we daadwerkelijk gaan beginnen met het sprinten. Elke sprint duurde één week. We hadden per week een sprint goal met een aantal doelen waar we naartoe gingen werken. Ook keken we met onze sprints een stukje vooruit: wat moeten we deze sprint doen / verzamelen om volgende sprint verder te kunnen.

 

Potentially shippable product

Aan het einde van elke sprint hadden we een potentially shippable product. Dit product was dan vaak nog niet af, maar een demo voor de product owner. In de sprint reviews met de product owner bespraken we onze voortgang en lieten we onze potentially shippable products zien. Hier kregen we dan feedback op, waarmee we aan de slag konden.

 

Sprint review

Aan het einde van elke sprint hadden we een sprint review. Deze sprint review deden we met de product owner (Jan-Willem) of met onze docenten (Marvin Fernandes en Juri Teijgeler). Tijdens deze sprint reviews bespraken we wat we hadden gedaan in afgelopen sprint. We kregen feedback op ons werk en op de samenwerking. Deze feedback namen we steeds mee in onze retrospective en de sprint planning van de volgende sprint.

 

Retrospective

Tijdens onze wekelijkse retrospective keken we naar vier dingen: wat ging er goed (keep), wat ging er verkeerd (drop), wat moeten we gaan toevoegen (add) en wat moet er beter (improve). Eerst deden we de retrospective individueel, zodat we elkaar niet zouden beïnvloeden in wat we op wilden schrijven. Vervolgens legden we alles bij elkaar en bespraken we van iedereen alle punten. Hieruit ontstond een goed overleg en zochten we naar oplossingen. We namen de punten van de retrospective mee in de volgende sprint.

 

Evaluatie

Scrum was voor ons een nieuwe manier van werken en af en toe dus was onwennig, maar achteraf kan ik zeggen dat ik best tevreden ben met hoe we het hebben gedaan als groep. We hebben alle aspecten van Scrum aan bod laten komen en hebben er mee kunnen werken.

De samenwerking met de product owner (Jan-Willem) verliep goed, ondanks dat hij weinig van Scrum wilde weten. Hierdoor hebben we helaas niet maximaal naar bijvoorbeeld de user stories kunnen kijken. Jan-Willem had gewoon een doel voor ogen wat hij met ons wilde bereiken en keek daarbij niet erg naar de user stories.