Stageverslag LiNC – eerste periode

 

Inleiding

Mijn naam is Rick Roomer. Ik loop mijn eerste stage bij het bedrijf “LiNC”. Het bedrijf is gevestigd aan de Sportweg in Tilburg. LiNC is gespecialiseerd in online design & marketing. Ik loop hier stage vanaf 2 februari 2015 t/m 3 juli 2015.

Met dit verslag wil ik de lezer een aantal dingen laten zien. Allereerst komt er een introductie over het bedrijf waar ik mijn eerste stageperiode heb doorgebracht. Hier wordt besproken wat de werkzaamheden zijn, de structuur van het bedrijf, het proces van eerste gesprek tot de oplevering van het product en hoe mijn stagebedrijf zijn kwaliteit waarborgt. Vervolgens komt er een gedeelte waarin ik mijn ervaringen beschrijf. Hierin wordt besproken wat ik heb geleerd en blik ik terug op mijn eerste stageperiode.

STAGEBEDRIJF

De werkzaamheden bij LiNC
LiNC is een bedrijf met veel mogelijkheden als het gaat om werkzaamheden. Zo kun je bij LiNC terecht als je net wilt beginnen met je bedrijf, maar ook MKB bedrijven en grotere bedrijven kunnen bij LiNC terecht. LiNC helpt je met de marketing strategie, huisstijl, logo, etc. Ook voor de website zit je bij LiNC aan het juiste adres. LiNC ontwerpt de website en besteed de codering uit aan een extern bedrijf, maar houd wel het overzicht over het hele proces. Kort samengevat: LiNC is een bedrijf dat zorgt voor online design en marketing. Je kunt hierbij denken aan: webdesign, huisstijl, posters, flyers, concept en strategie. Kunnen ze iets niet zelf dan besteden ze het uit, maar houden ondertussen wel de leiding over het project. Op deze manier weten ze alle projecten tot een goed eind te brengen.

Personeel
Bij LiNC werken op dit moment 2 mensen vast (dus 5 dagen in de week), en één parttimer. Ook heeft LiNC 3 stagiaires. 1 stagiair (ik) werkt ook 5 dagen mee en 2 stagiaires die één dag in de week stage komen lopen. Ook is er een eenmansbedrijf met de naam: “Studio Tegenlicht”, die zit ook bij ons op kantoor. Dat brengt het totaal aantal werknemers op 7.

 

Ik ga je nu voorstellen aan alle personeelsleden:

 

Joost:

Joost is de leidinggevende bij LiNC. Hij zorgt voor de meeste communicatie tussen de klanten en LiNC. Hij geeft de presentaties, managet alle werkzaamheden en doet de administratie.

Bart:

Bart is de vormgever van LiNC. Hij is het enige personeelslid naast de leidinggevende Joost die heel de week aanwezig is.

Kevin:

Kevin is een parttimer bij LiNC. Hij volgt een HBO studie en is daarom niet heel de week beschikbaar. Kevin zorgt ook voor de vormgeving bij LiNC. Hij is tevens oud student van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Jarno & Anita:

Jarno en Anita zijn ook stagiaires bij LiNC. Ze volgen de stage voor hun HBO opleiding CMD (communicatie multimedia design). Ze moeten een onderzoek doen naar de mogelijkheden van “Inbound Marketing” bij LiNC. Inbound Marketing is een bepaalde soort marketing strategie. Voorheen kwamen ze hier 5 dagen per week. Tegenwoordig hoeven ze nog maar één dag in de week te komen omdat ze in de afrondende fase zitten.

Rick:

En dan ben ik er natuurlijk nog. Mijn taak is ook vormgeven. Ik help bij projecten van Kevin en Bart en heb mijn eigen projecten.

Jules:

De “baas” van Studio Tegenlicht. Zijn werkzaamheden zijn het maken en bewerken van video’s.

Naast de professionele samenwerking op kantoor is er zo af en toe ook nog tijd voor een leuk praatje of een grapje. Dit zorgt er voor dat de sfeer op kantoor heel de dag door erg goed is.

 

Structuur bij LiNC
Bij LiNC gaan ze gestructureerd te werk. De werkzaamheden worden op een bord opgeschreven. Het bord is verdeeld in 6 vlakken: 5 vlakken van de dagen van de week en één vlak met een “to do list”. Op de to do list staan alle werkzaamheden die nog gedaan moeten worden. Iedereen krijgt een taak. Lukt het even niet met je project of heb je hulp nodig, dan kan er altijd wel iemand helpen.

De bestanden worden gezamenlijk beheerd op een server, dus ook als je ziek bent kunnen je werkzaamheden goed worden overgenomen.

 

Van klantgesprek tot oplevering product

Bij LiNC worden de klanten goed ontvangen. Bij binnenkomst staat er een bakje koffie voor ze klaar. Het gesprek wordt begonnen met een leuk praatje, om vervolgens over te gaan op de zaken. In dit eerste gesprek wordt er gekeken of er een match is. Komt de vraag van de klant overeen met het aanbod van LiNC? Als LiNC de klant kan bieden wat hij verwacht wordt er na dit gesprek overgegaan op de volgende stap: het maken van de offerte.

In de offerte komen alle werkzaamheden aan bod. De werkzaamheden worden netjes opgedeeld in alinea’s. Alle werkzaamheden krijgen individueel een prijs. Alle werkzaamheden opgeteld wordt de totaalprijs. De totaalprijs is excl. btw.

offerte

Als de offerte is goedgekeurd wordt er een planning gemaakt. Zo komt er bijvoorbeeld in de offerte van een website te staan: Het maken van een wireframe, het maken van het webdesign en de web ontwikkeling.

 

wireframe

Nadat de ontwerpen klaar zijn wordt er een presentatie ingepland. In de presentatie wordt er altijd uitgegaan van 3 voorstellen. De klant kiest het beste voorstel uit. Vervolgens wordt het beste voorstel gefinetuned. Dit voorstel wordt dan gepresenteerd in een nieuwe presentatie. Als het definitieve voorstel ook is goedgekeurd wordt er overgegaan op het daadwerkelijk uitwerken van het voorstel.

Als de ontwerpen / uitwerking van het product klaar is wordt het product opgeleverd.

 

Waarborgen kwaliteit
Bij LiNC wordt kwaliteit gewaarborgd doordat ze met de juiste programma’s werken, programma’s uit het Adobe pakket. Voornamelijk Photoshop, Illustrator en Indesign.

Bij de start van een opdracht wordt er bij LiNC altijd goed overlegd. Zo weet iedereen wat de bedoeling is, wat er van diegene verwacht wordt en hoe alles uitgevoerd moet worden om het proces tot een goed eind te brengen. Over alles wordt goed nagedacht.

Na het opstarten van het proces wordt er begonnen met het daadwerkelijk ontwerpen van het product. Er wordt gestart met het maken van schetsen. Na het schetsen worden er ontwerpen gemaakt. De ontwerpen worden gefinetuned, tot de pixel aan toe. Tussendoor wordt er altijd nog goed overlegd met de andere betrokken collega’s. Er wordt goed de tijd genomen om en proces tot in perfectie uit te werken en af te ronden.

 

ZELFREFLECTIE & WERKZAAMHEDEN

Aan het begin van mijn stage heb ik de volgende leerdoelen vastgesteld:

 

KENNIS VAN DE TOOLS
De tools die veel worden gebruikt in de IV sector goed onder de knie krijgen.
Goed om leren gaan met Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign.
– Photoshop: Realistisch beeld bewerken.
– Illustrator: Logo designen.
– Indesign: opmaak van een brochure.

Opdracht: Een huisstijl maken d.m.v. Photoshop en Illustrator.

 

Veel ervaring op doen op het gebied van vormgeven.
Handige trucjes leren op het gebied van vormgeven.

 

In de stage opdracht van school laten zien wat ik in mijn mars heb. Zowel in design als in technische uitwerking.
Laten zien wat ik kan met Photoshop, HTML, CSS, jQuery en JavaScript.

 

KENNIS VAN HET PROCES

Een indruk krijgen van hoe er bij LiNC gepresenteerd wordt voor de klanten.
Een (paar) keer mee gaan naar presentaties om te zien hoe het in zijn werk gaat.

 

Van proces tot realisatie.
Kijken hoe LiNC te werk gaat: Hoe gaat LiNC met klanten om? Kijken hoe het proces van gesprek tot realisatie loopt.

 

Accuraat leren werken.
Snel inzien wat er moet gebeuren met een bepaald project en dan de opdracht snel afronden.

– Fasering uitwerken.
– Gesprek / Inventarisatie klant
– Wireframe fase
– Webdesign fase
– Webdevelopement fase
– Na traject

 

Werkproces.
Meer zelfstandig een proces tot een goed einde weten te brengen (uiteraard met goede reviews)

Bestaat uit 5 dingen:
– Planning maken
– Zelfstandig werken
– Reviews
– Presenteren
– Archiveren